Miksy materiału skończone !

Panie i Panowie! Miksy wszystkich piosenek zrobione ! Mastering też. Kamil Roloff (Narocz Studio – Studio nagrań dźwiękowych) zrobił kawał roboty.
Musimy przyznać, że dla nas jest to długo wyczekiwany moment oraz pewnego rodzaju zakończenie pewnego etapu. Teraz wszystkie wysiłki trzeba skierować na kolejne elementy.
Będziemy jak zwykle informować!

Ladies and Gentlemen! All song mixes are done! Mastering too. Kamil Roloff did a lot of work. We must admit that for us, this is a long-awaited moment and a kind of conclusion to a certain stage. Now, all efforts need to be directed towards the next steps. We will keep you informed as usual!